Přechodové spojky pro 3-žilové kabely do 6kV

Spojení žil je provedeno lisovací spojkou s přepážkou. Na každé žíle kabelu s papírovou izolací je smrštěna oleji odolná trubka a jádro kabelu uzavírá smrštěná rozdělovací hlava . Takto připravený kabel zajišťuje , že se olej  ze strany papírového kabelu nedostane na kabel plastový. Spojení žil je zakryto páskou a smrštitelnou trubicí s lepidlem , což zajišťuje izolaci a utěsnění žil. Stínění je propojeno pocínovanou měděnou síťkou za pomoci kontaktních per. Uzavření vnějšího pláště je provedeno silnostěnnou smršťovací trubkou s lepidlem.
Na stránku